UPOZORNĚNÍ

Oznamujeme všem, že od 1.3.2014 ukončujeme provoz stránek VODÁK SaS na doméně www.vodak.zlin.cz. Zvažujeme jejich přesunutí na domácí web server a případné zpřístupnění prostřednictvím dynamické DNS (pokud bude zájem).

Pro bližší informace nám pište na adresu spider@avonet.cz (schránka vodak@zlin.cz bude zrušena).

Děkujeme všem za přízeň a ahoj nejen na vodě.
Spider & Shark